ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

ตำแหน่ง
:
อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
     
ภาษาที่ใช้สื่อสาร
:
ไทย,อังกฤษ,จีน
     
ประวัติการศึกษา               
:
พบ.,วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบประสาทและสมอง
 
หลักสูตรการฝึกอบรม     
:
การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง จาก สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 
สมาชิกคณะกรรมการแพทย์เฉพาะทาง   :   -
     
ประสบการณ์การทำงาน
:
-
     
E-mail
:
doctors@yanhee.co.th
     
 

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

เวลา

07.00-20.00 07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00 - - 07.00-20.00


title address
        1723