การฝังเข็มมีอันตรายหรือไม่?

วิธีการรักษาโรคทุกอย่างล้วนมีทั้งประโยชน์และโทษเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา,การผ่าตัด,กายภาพบำบัด,การบำบัดทางจิต ฯลฯ รวมทั้งการฝังเข็มก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน

อันตรายที่อาจพบได้จากการฝังเข็ม ได้แก่

1. 
เลือดออก เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้เสมอมักเกิดจากการปักเข็มไปถูกเส้นเลือดเล็กๆใต้ผิวหนังซึ่งบางครั้งไม่สามารถมองเห็นหรือหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับการฉีดยาทั่วๆไป          โดยมีเลือดซึมออกจากรูเข็มเล็กน้อย  ส่วนใหญ่จะหยุดได้เองโดยใช้ก้อนสำลีกดเอาไว้ชั่วขณะ  บางครั้งอาจเห็นเป็นรอยจ้ำเลือดเล็กๆซึ่งจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน

2.
ปักเข็มถูกอวัยวะภายในที่สำคัญ เป็นอันตรายที่ร้ายแรงซึ่งมักเกิดจากแพทย์ฝังเข็มที่ ไม่ชำนาญในด้านกายวิภาคศาสตร์

3. 
การติดเชื้อ เป็นอันตรายที่เกิดจากการรักษาที่ใช้เข็มไม่สะอาดหรือใช้เข็มปะปนกัน ถ้าหากทำการแยกเข็มหรือใช้เข็มที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว 
    และมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดผิวหนังตามหลักการแพทย์แล้วก็สามารถจะหลีกเลี่ยงปัญหาข้อนี้ได้ ปัจจุบันนี้การฝังเข็มที่มีมาตรฐานจะต้องใช้ระบบ"เข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง"
    เท่านั้น  จึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อระหว่างบุคคลได้อย่างแน่นอน


4. 
อาการเป็นลม มักพบในผู้ป่วยที่หวาดกลัวเข็มหรือตื่นเต้นกังวลมากๆโดยมีอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายกับเป็นลมหน้ามืด สามารถป้องกันได้โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนขณะฝังเข็ม
    ในรายที่กลัวเข็มมากๆ ควรหลีกเลี่ยงใช้การฝังเข็มรักษาโรคจะดีกว่า  เพราะผลการรักษามักจะไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควร

การฝังเข็มที่ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น แทบจะไม่มีอันตรายอะไรเลย

จากการสำรวจของ Traditional Acupuncture Institute (TAI) ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1991 ในผู้ป่วยชาวอเมริกันที่ไปรับการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มจำนวน 575 ราย พบว่า

ไม่มีรายงานอันตราย "ร้ายแรง" เกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว มีเพียงแค่ 24.6% เท่านั้นบอกว่า เคยมีเลือดออกหรือรอยจ้ำเลือดบริเวณผิวหนังที่ถูกปักเข็มเพียงเล็กน้อย
            
องค์การอนามัยโลกมีความเห็นว่า

                การฝังเข็มเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก  เนื่องจากมันสามารถนำเอาไปปฎิบัติได้ง่าย  มีผลข้างเคียงน้อยและประหยัด

กลับสู่สารบัญ