การฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง?

ข้อบ่งชี้ของเวชกรรมฝังเข็มเสนอโดยองค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 1996

ก.)  กลุ่มที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled, randommized clinical trials)

Alcohol addiction - โรคติดสุรา
Allergic rhinitis - โรคภูมิแพ้จมูก
Athletics syndrome - กลุ่มอาการปวดจากการเล่นกีฬา
Bell’s palsy - อัมพาตใบหน้า
Biliary colic
- อาการปวดท้องจากโรคทางเดินน้ำดี
Bronchial asthma - โรคหอบหืด
Cardiac neurosis - โรคประสาทกังวลที่มีอาการคล้ายโรคหัวใจ
Cervical spondylitis - กระดูกต้นคออักเสบ
Depression - โรคซึมเศร้า
Drug addiction - โรคติดยาเสพติด
Dysmenorrhoea - ปวดประจำเดือน
Headache - ปวดศีรษะ
Hemiplegia & other postapoplectic sequelae - อัมพาตครึ่งซีกและความพิการอื่นๆ
Herpes zoster - งูสวัด
Hypertension - ความดันโลหิตสูง
Primary hypotension - ความดันโลหิตต่ำแบบปฐมภูมิ
Impotence - สมรรถภาพทางเพศหย่อน (defective ejaculation) (ภาวะหลั่งน้ำอสุจิผิดปกติ)
Induction of labour - กระตุ้นคลอด
Insomnia - นอนไม่หลับ
Leucopenia - ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ
Lumbago - ปวดบั้นเอว
Migraine - ไมเกรน
Morning sickness - อาการแพ้ท้อง
Nausea & vomiting - คลื่นไส้อาเจียน
Periarthritis of shoulder - ปวดไหล่
Postoperative pain - ปวดจากการผ่าตัด
Premenstrual tension - ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน
Radicular pain syndrome - ปวดรากเส้นประสาทสันหลังถูกกด
Renal colic - ปวดนิ่วในไต
Rheumatoid arthritis - ข้ออักเสบรูมาตอยด์
Sprains & strains - ปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
TMJ dysfunction - ปวดขากรรไกร
Tension headache - ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว
Tobacco addiction - ติดบุหรี่
Trigeminal neuralgia - ปวดเส้นประสาทใบหน้าไตรเจมินัล
Urinary calculsus - นิ่วทางเดินปัสสาวะ

ข.) กลุ่มที่มีการวิจัยยืนยันผลแบบมีกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบแต่ไม่ได้ เลือกตัวอย่างแบบสุ่มเลือก (controlled ,nonrandomizied clinical trials)

Acute tonsillitis , Pharyngitis - ต่อมทอนซิลอักเสบ , คออักเสบ 
Laryngitis - กล่องเสียง อักเสบเฉียบพลัน
Back pain - ปวดหลัง
Biliary ascariasis - พยาธิไส้เดือนอุดตันทางเดินท่อน้ำดี
Chronic pharyngitis - คออักเสบเรื้อรัง
Correction of abnormal fetus position - การแก้ไขภาวะทารกในครรภ์อยู่ผิดท่า
Enuresis in children - ภาวะปัสสาวะรดที่นอนของเด็ก
Epicondylitis - ปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกอักเสบ
Gallstones - นิ่วถุงน้ำดี
Irritable bowel syndrome - ภาวะท้องเสียจากลำไส้เคลื่อนไหวเร็วเกิน
Myofasciitis - ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
Myopia in children - สายตาสั้นในเด็ก
Simple obesity - โรคอ้วน
Pain after tonsillectomy - อาการเจ็บคอภายหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล
Schizophrenia - โรคจิตเภท

ค.) กลุ่มที่มีการวิจัยยืนยันผล แต่ไม่มีกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ

Constipation - ท้องผูก
Defective lactation - น้ำนมน้อย
Diarrhea - ท้องร่วง
Female infertility - ภาวะมีบุตรยากในุฝ่ายหญิง
Gastroptosis - กระเพาะอาหารหย่อน
Hiccough - ภาวะสะอึก
Incontinence of urine - การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
Male infertility(azoospermia) - ภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชาย(น้ำกามขาดอสุจิ )
Pain during childbirth - ภาวะปวดขณะคลอดบุตร
Retention of urine - ปัสสาวะคั่ง
Sinusitis - ไซนัสโพรงจมูกอักเสบ

กลับสู่สารบัญ