เวชกรรมฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาโรคอย่างหนึ่ง
ของมนุษยชาติที่มีศักยภาพในการรักษาโรคสูงมาก แต่เป็น
ที่น่าเสียดายว่า คนไทยยังมีความเข้าใจต่อศาสตร์นี้น้อยมาก
ทำให้พลาดโอกาสในการรักษาโรคไปอย่างน่าเสียดาย

เวบไซต์นี้ จึงต้องการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการฝังเข็ม ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นกำลังผลักดันให้ชาวไทยมีสุขภาพดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

เข้าสู่สารบัญ
 

ท่านเป็นผู้ชมคนที่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ :  16 สิงหาคม 2554

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2544
สงวนลิขสิทธิ์    โดย นพ.อภิชัย ชัยดรุณ     มีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ :  info@yanhee.co.th