ศูนย์แพทย์ทางเลือก

  1. ศูนย์รักษาเด็กออทิสติกด้วยไฮเปอร์แบริค

       ออกซิเจนบริสุทธิ์ (Hiperbaric)  คือ การรักษาของแพทย์อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ (100 เปอร์เซ็นต์) ในหมวก (Hood) ภายใต้ความกดบรรยากาศที่สูง ภายในห้องปรับบรรยากาศ เรียกว่า อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ออกซิเจนซึมเข้าสู่สมอง เลือด พลาสม่า  กล้ามเนื้อ และน้ำในไขกระดูกสันหลังมากขึ้น  โรงพยาบาลยันฮีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาเด็กออทิสติก ซึ่งในอดีต พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กออทิสติกหรือเด็กผิดปกติทางสมอง ไม่มีโอกาสเลือกช่องทางอื่นๆในการรักษาให้แก่บุตรหลานของตน ดังนั้นการศึกษา Alternative  Medicine  และการเลือกทางรักษาโดย Hyperbaric ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะให้ความหวังในการรักษาบุตรหลานของตนให้ดีมากขึ้นในอนาคต

 
  1. ศูนย์ล้างลำไส้ (Detox)

       DETOX – ล้างลำไส้คืออะไร? วิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากๆ ในการทำความสะอาดและกำจัดของเสียต่างๆ ออกจากลำไส้ ด้วยการใช้น้ำอุ่นปริมาณ 25 ลิตร โดยวิธีการปล่อยให้น้ำไหลช้าๆ เข้าไปทางทวารหนักทีละน้อยๆ ผ่านหลอดสวนที่สอดเข้าทางทวารหนักลึกเพียง 2 นิ้วในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะ ถ่ายเอาของเสียและน้ำออกจากลำไส้ด้วยการเบ่งเหมือนกับการถ่ายอุจจาระตามปกติซึ่งปริมาณของน้ำที่ไหลเข้าไปในลำไส้แต่ละครั้งไม่ถึง 1 ลิตร ก็จะถูกขับออกมาพร้อมกับของเสียผ่านทางทวารหนักและผ่านออกข้างๆหลอดสวน โดยไม่ต้องถอดหลอดสวนออก ทำหมุนเวียนเช่นนี้จนน้ำหมด 25 ลิตร ลำไส้จะสะอาดขึ้นและรู้สึกโล่งขึ้นในทันที

       การล้างลำไส้จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกาย แต่อาจมีบ้างในบางกรณีที่เป็นผลมาจากการบีบรัดของลำไส้ที่ออกมาในลักษณะของการปวดเบ่ง หรือปวดถ่ายมากกว่า โดยมากแพทย์ที่ทำการรักษาจะมีความชำนาญสูง จนผู้ป่วยไมค่อยรู้สึกถึงอาการเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกพอใจการรักษาที่เต็มไปด้วยความสะอาดและปลอดภัย บางครั้งระหว่างทำการรักษา กล้ามเนื้อลำไส้อาจจะหดเกร็งอย่างทันทีทันใด อันเนื่องมาจากการกระตุ้นของน้ำ เกลือแร่ หรือกาแฟ อาการที่เกิดตามมาอาจจะเป็นอาการตึงที่บริเวณช่องท้อง หรือเกิดลมในช่องท้อง อย่างไรก็ดีอาการเหล่านี้จะเป็นไม่ค่อยมากและเป็นอยู่เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น 

ระบบทางเดินอาหารภายในร่างกาย โดยทั่วไปลำไส้ใหญ่จะมีขนาดยาวประมาณ 5 ฟุต (150เซนติเมตร)

  1. ศูนย์คีเลชั่น

       คีเลชั่นบำบัด  (ChelationTherapy)  ทางเลือกใหม่เพื่อฟื้นฟูเส้นเลือดในร่างกาย ร่างกายคนเรามีโอกาสรับสารพิษอยู่ตลอดเวลา ทั้งจาก อากาศ อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น อากาศมีสารโลหะหนัก ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากท่อไอเสียเครื่องยนต์ อาหารมีสารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต,สารปรุงแต่ง,เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสี สารระเหย เป็นต้น เมื่อสารพิษหรือสารโลหะส่วนเกินเข้าสู่ร่างกาย จะเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือด หรือตกค้างในน้ำเลือด ทำให้เกิดปัญหาผนังหลอดเลือดอักเสบ ขรุขระ เส้นเลือดแข็ง หรือตีบแคบอุดตัน ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนการลำเลียงไม่ดี ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และโรคความเสื่อมตามอวัยวะต่าง ๆ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษดังกล่าวได้ แต่สามารถปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการทำ คีเลชั่นบำบัด โดยการแพทย์ทางเลือก ด้วยการขจัดสารโลหะหนัก และตะกอนคอเลสเตอรอล ที่จับตัวอยู่ตามหลอดเลือดจนเส้นเลือดแข็ง

       คีเลชั่นบำบัด คือ การใช้สารเคมีบางอย่าง (เช่น โปรตีนสังเคราะห์ EDTA) เข้าไปจับตัวกับอนุภาคของโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมี่ยม และโลหะหนักอื่นๆ ในร่างกายของมนุษย์ หลังจากนั้นสารนี้จะถูกนำออกจากร่างกาย โดยการขับออกมาทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่

  1. ศูนย์ฝังเข็ม

        ศูนย์ฝังเข็มโรงพยาบาลยันฮี

  • เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการฝังเข็ม (Acupuncture) เพื่อรักษาโรคและบำรุงสุขภาพตามหลักวิชาการฝังเข็มแผนจีนและแผนประยุกต์ โดยประสานการรักษาร่วมไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
  • ดำเนินการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมฝังเข็มที่ผ่านการอบรมมาจากประเทศจีนโดยตรง และได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  • เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้น วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

        เวชกรรมฝังเข็ม...คืออะไร ?

        เวชกรรมฝังเข็ม...เป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มีกำเนิดมาจากการแพทย์จีน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์กว่า 140 ประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ประกาศรับรองผลการรักษาโรคด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2540 สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NIH ก็ยอมรับว่า การฝังเข็มเป็น "ทางเลือกที่สมเหตุผล" ในการรักษาโรคได้หลายอย่าง

  1. ศูนย์ Anti-Aging Medicine ศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์เพื่อชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ

       เมื่อคนเราอายุมากขึ้นย่อมมีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกาย และตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกายเริ่มตั้งแต่ อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เหนื่อยง่าย ต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิม รู้สึกไม่มีพลังงาน ไม่มีสมาธิในการทำงาน มีอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า หรือเครียดได้ง่าย มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย กล้ามเนื้อลดลง มีไขมันสะสมมากขึ้น กระดูกบางลง และนำไปสู่โรคที่เกิดจากความเสื่อมต่าง ๆ ความร่วงโรยตามวัย โรคที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ เราทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น สิ่งที่น่าจะทำได้ก็คือ ยืดเวลาการเกิดออกไปให้นานที่สุด ด้วยเหตุนี้วงการแพทย์จึงหันมาสนใจศาสตร์ของการชะลอวัย โดยนำ วิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาช่วยยืดอายุทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์ กระชุ่มกระชวยและลดการเกิดโรคต่าง ๆ 

          Anti-Aging Medicine

       
เป็นการรักษาเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และเริ่มเป็นที่กล่าวขานถึงกันมากขึ้นในบ้านเรา มีหลักการสำคัญ คือ

          1. เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

          2. ป้องกันโรคที่เกิดจากความชราหรือความเสี่ยมของร่างกาย

          3. เน้นการแพทย์แบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจไม่แยกส่วนเป็นอวัยวะต่าง ๆ 

  1. ศูนย์แพทย์แผนไทย

 

 
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ.วัสสะ วัชรากร ดูรายละเอียด
นพ.อภิชัย ชัยดรุณ ดูรายละเอียด
นพ.โสฬส ริมปิรังสี ดูรายละเอียด
พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์ ดูรายละเอียด
พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ ดูรายละเอียด
พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี ดูรายละเอียด
พญ.สุพัตรา เทพพานิช ดูรายละเอียด
พญ.หทัยวรรณ วัชรากร ดูรายละเอียด

 

title address
        1723