ประกันสังคม

เรียน ท่านผู้ประกันตนทุกท่านทราบ

      โรงพยาบาลยันฮี เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการบริการและการรักษาอย่างครบวงจรเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง มีประสบการณ์ในด้านการให้บริการรักษาพยาบาลโดยคณะแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 24 ปี เปิดให้บริการตรวจรักษาทุกโรค โดยทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา

 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศูนย์สูติ - นรีเวช
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์โรคผิวหนัง
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ลดน้ำหนัก
 • ศูนย์เส้นเลือดขอด
 • ศูนย์ปลูกรักษาเส้นผม
 • ศูนย์สักรักษา และความงาม
 • ศูนย์ศํลยกรรมตกแต่ง
 • ศูนย์โรคภูมิแพ้ และตา หู คอ จมูก
 • พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่สะอาดปลอดเชื้อ
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT - SCAN)
  • เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านม (MAMMOGRAM)          

        พร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างมีมาตรฐาน โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่คอยมอบความมั่นใจในการรักษา รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ อาทิเช่น

1. มีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาล       135     ท่าน
2. มีแพทย์นอกเวลา      125     ท่าน
3. มีเตียงพักผู้ป่วย    400     เตียง
4. มีห้องตรวจ OPD  135     ห้อง
5. มีห้องผ่าตัดใหญ่  

12       ห้อง

6. มีห้องผ่าตัดเล็ก     30       ห้อง
7. มีที่จอดรถกว่า  500      คัน

 
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ. ศรัญ พลเสน ดูรายละเอียด
นพ.ชาญวิทย์ สัตยาประเสริฐ ดูรายละเอียด
นพ.ธงชัย ชลศักดิ์พิพัฒน์ ดูรายละเอียด
นพ.นรวรรธน์ พฤกษาพล ดูรายละเอียด
นพ.พรเทพ วีระโรจน์ ดูรายละเอียด
นพ.ศิรสิทธิ์ พยัคฆเรือง ดูรายละเอียด
นพ.สมชาย ศุภเศรษฐอนันต์ ดูรายละเอียด
นพ.เอกศิษฐ์ อธิชัยธัญพงษ์ ดูรายละเอียด
นพ.โสฬส ริมปิรังษี ดูรายละเอียด
พญ. ปานขวัญ ธรรมสกุลศิริ ดูรายละเอียด
พญ.ประภัทสรณ์ จีรบรรเจิดชัย ดูรายละเอียด
พญ.พริม พรมสาขา ณ สกลนคร ดูรายละเอียด
พญ.พัชรี อัสสพันธุ์ ดูรายละเอียด
พญ.ภาลิณี พรหมเสน ดูรายละเอียด
พญ.มานิตา กิตติเลิศวรกุล ดูรายละเอียด
พญ.รุจิรา เทียบเทียม ดูรายละเอียด
พญ.ศิวิรัศมิ์ คำอุดม ดูรายละเอียด
พญ.อรอนงค์ วงษ์พานิช ดูรายละเอียด

 

title address
        1723