ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา แก้ไขเปลือกตาล่าง

การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา หรือการแก้ไขเปลือกตาล่างหย่อน เพื่อความอ่อนเยาว์ของใบหน้า และดวงตา

ถุงไขมันใต้ตา เป็นก้อนไขมันที่อยู่เปลือกตาล่าง เกิดจากการสะสมของไขมันที่มีตามปกติบริเวณใต้ลูกตา มักจะเกิดร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อและเปลือกตาล่างอ่อนกำลังลงในผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น หรือบางคนก็พบได้ก่อนวัยอันควรทำให้เกิดอาการบวมมากในตอนเช้าหรือดูคล้ายกับคนที่มีอาการเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา ทำให้ใบหน้าดูแก่ก่อนวัย ปัญหาเหล่านี้สามารถผ่าตัดแก่ไขได้ และทำให้เปลือกตาล่างมีลักษณะแบนเรียบและตึงขึ้นโดยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ชำนาญ เป็นการผ่าตัดที่ทำได้ง่ายได้ผลดีและใช้เวลาไม่มาก ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล

วิธีการผ่าตัดไขมันใต้ตา

  1. แพทย์จะให้ยานอนหลับอ่อนๆ ร่วมกับการใช้ยาชาเฉพาะที่
  2. แพทย์จะกรีดตาที่บริเวณใต้ขนตา เพื่อซ่อนรอยผ่าตัดให้เห็นน้อยที่สุด
  3. ตัดเลาะไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆ ที่นูนออกให้เรียบ ตัดเก็บกล้ามเนื้อและผิวหนังเปลือกตาล่างที่หย่อนให้ตึงและเย็บแผลด้วยไหมเส้นเล็ก ซึ่งจะทำให้ไม่เห็นรอยแผลเป็น

การดูแลหลังการผ่าตัด 

     ควรนอนหัวสูงในช่วง 2 - 3 วันแรกและประคบตาด้วยความเย็นบ่อยๆ ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดและใส่ขึ้ผึ้งเคลือบแผลผ่าตัด โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ จะหายสนิทและสามารถแต่งหน้าและทาตาได้ ตาล่างที่ทำใหม่จะดูสวยงามและยุบบวมจนหายสนิทในเวลาประมาณ 1-3 เดือน

การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาทำให้ตาปลิ้นหรือไม่

   ในผู้ที่มีอายุมากหรือผู้ที่มีเปลือกตาอ่อนแออยู่เดิม การตัดหนังตาล่างมากเกินเพื่อให้ตึง มีโอกาสเกิดหนังตาล่างปลิ้นได้ ดังนั้น จึงควรเลือกแพทย์ผ่าตัดที่มีความชำนาญและรู้วิธีการผ่าตัดอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้น

 

 

                                        

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : info@yanhee.co.th   หรือ  

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ปราโมทย์ มนูรังสี ดูรายละเอียด
นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี ดูรายละเอียด
นพ.วิทวัส อังคทะวานิช ดูรายละเอียด
นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ ดูรายละเอียด
นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง ดูรายละเอียด
นพ.สานิจ พงคพนาไกร ดูรายละเอียด
นพ.สุกิจ วรธำรง ดูรายละเอียด
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ ดูรายละเอียด
นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล ดูรายละเอียด
นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ดูรายละเอียด
นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา ดูรายละเอียด

 

 

 


title address
        1723