ตา 2 ชั้น - ตาบน - ตาล่าง

ทำตา 2 ชั้น เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับดวงตา... 

    การมีตา 2 ชั้นนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทำให้ดวงตาดูสดใส และดูเยาว์วัย เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของใบหน้า เป็นที่ต้องการของคนเอเชียที่ส่วนใหญ่มักจะมีตาชั้นเดียว หรืออาจจะมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่มักจะมีขนาดเล็ก หรือมีไขมันที่เปลือกตาทำให้ชั้นตาดูไม่ชัดเจน ส่วนในคนที่มีอายุมากขึ้นมักจะประสบปัญหา เรื่องเปลือกตามีไขมันหย่อนย้อยลงมาทำให้ตา สองชั้นที่เคยสวยงามหลบในหรือเล็กลง

ขั้นตอนการผ่าตัด

แพทย์จะผ่าตัดโดยใช้ยานอนหลับชนิดอ่อน ร่วมกับการใช้ยาชาเฉพาะที่ และกรีดเปลือกตาในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้ชั้นตาสวยงามในแบบที่ ต้องการ

  1. ตัดไขมันส่วนเกินที่เปลือกตา และผิวหนังเปลือกตาออกตามความ เหมาะสม
  2. เย็บชั้นหนังตาใหม่ เพื่อให้ได้ชั้นหนังตาที่สวยงาม
  3. เย็บแผลด้วยไหมเล็กเพื่อให้เห็นรอยน้อยที่สุดและรอยกรีดจะซ่อนอยู่ที่ชั้นหนังตาใหม่      

การดูแลหลังการผ่าตัด

ควรนอนหัวสูงในช่วง 2 - 3 วันแรก และประคบด้วยความเย็นบ่อยๆ ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด ใส่ขี้ผึ้งเคลือบแผล พร้อมกินยาแก้อักเสบตามคำสั่งแพทย์ หลังจากนั้นมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผล และตัดไหมตามนัด แผลผ่าตัดโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์จะหายสนิท สามารถแต่งหน้า ทาตาได้ ชั้นตาที่ทำใหม่จะดูสวยงาม และยุบบวม จนหายสนิทในเวลาประมาณ 1 - 3 เดือนขึ้นไป

การทำตา 2 ชั้น ทำให้คุณได้ชั้นตาใหม่ที่สวย สดใส มีดวงตาที่กลมโตขึ้น ทำให้ใบหน้าสวยขึ้น และเพิ่มเสน่ห์ชวนมอง เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า "ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ"

    

 ก่อนทำ

 หลังทำ

   

ก่อนทำ

หลังทำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : info@yanhee.co.th   หรือ  

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ปราโมทย์ มนูรังสี ดูรายละเอียด
นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี ดูรายละเอียด
นพ.วิทวัส อังคทะวานิช ดูรายละเอียด
นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ ดูรายละเอียด
นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง ดูรายละเอียด
นพ.สานิจ พงคพนาไกร ดูรายละเอียด
นพ.สุกิจ วรธำรง ดูรายละเอียด
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ ดูรายละเอียด
นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล ดูรายละเอียด
นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ดูรายละเอียด
นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา ดูรายละเอียด

 

 

 


title address
        1723