ศูนย์เส้นเลือดขอด

ขจัดเส้นเลือดขอด...เพื่ออวดเรียวขาอย่างมั่นใจ

 

วิธีการรักษาเส้นเลือดขอด สามารถแบ่งออกได้ตามขนาดของเส้นเลือดขอดที่ดังนี้

 

เส้นเลือดขอดขนาดเล็ก + ขนาดกลาง  รักษาโดยวิธี
 1. ฉีดน้ำเกลือเข้มข้นหรือฉีดยาเข้าเส้นเลือดขอด เพื่อให้เส้นเลือดขอดหายไป
 2. เลเซอร์ (แนะนำใช้เลเซอร์ กรณีเป็นเส้นเลือดฝอยบนใบหน้า)

 ข้อดีของวิธีการรักษาแบบใหม่

เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ (Varicose Vein)

 • ปัจจุบันมีวิธีการรักษาใหม่ไม่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน
 
แนวทางการรักษา
 
วิธีเดิม       ผ่าตัด
วิธีใหม่   -  เลเซอร์ (Endovenous Laser Ablative)
             -  ฉีดยาโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ 
                (Ultrasound guided Sclerotherapy)

    ผ่าตัด
     เลเซอร์
-   ต้องดมยาหรือบล็อกหลัง
-   ต้องพักในโรงพยาบาล
-   มีแผลเป็นหลายที่
-   ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่า(ประมาณ 1-2 สัปดาห์)    
-   มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาททำให้มี
    อาการผิวหนังชาได้
-    แค่ฉีดยาชา
-    ไม่ต้องพักโรงพยาบาล สามารถทำแล้วกลับบ้านได้เลย
-    มีแค่จุดเดียว คือ จุดที่เอาเลเซอร์เข้าเส้นเลือด
-    ระยะเวลาพักฟื้นสั้นกว่า (ประมาณ 1-2 วัน)
-    มีน้อยมากแทบไม่มีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทเลย

การผ่าตัดเส้นเลือดขอด

   -  แพทย์จะต้องลงแผลเปิดบริเวณขาหนีบหรือพับเข่า (แล้วแต่เป็นที่เส้นเลือดเส้นไหน) จากนั้นก็
      เปิดแผลด้านล่างที่หัวเข่าหรือน่อง ดูดหรือลอกเอาเส้นเลือดขอดที่เป็นออกทางแผลที่เปิดด้านล่าง
   -  ปิดแผล      
      เลือดที่เคยวิ่งย้อนทางกลับมาในเส้นเลือดขอด จะวิ่งไปเข้าสู่หัวใจทางเส้นเลือดดำลึก และเส้น 
      เลือดดำตื้นที่เหลืออยู่ (ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน)
 
 
 
 
 
การรักษาโดยเลเซอร์
 
วิธีการ
 •   แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณที่จะใส่สายเลเซอร์เข้าไปในเส้นเลือด
 •   จากนั้นเปิดแผลเล็กๆ หรือแทงด้วยเข็มฉีดยาให้เข้าเส้นเลือดขอด บริเวณรอบๆ หัวเข่า
 •   ใส่สายนำเข้าไปในเส้นเลือดจนถึงตำแหน่งปลายสุดของเส้นเลือดขอด (บริเวณขาหนีบ)
 •   ใส่สายเลเซอร์ตามสายนำเข้าไป
 •   เช็คตำแหน่งเลเซอร์ โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์
 •   ฉีดยาชารอบๆ เส้นเลือดขอดก่อนฉายเลเซอร์
 •   ยิงเลเซอร์และถอดสายเลเซอร์ออก
 •   พันผ้ายืด เพื่อให้เส้นเลือดแฟบยุบตัวแล้วสวมถุงน่องที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเส้นเลือดขอด
 •   ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน
 
การรักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ โดยการฉีดยา (Ultrasound guided Sclerotherapy)   

   การรักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ โดยการฉีดยามีมานานแล้วแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ เพื่อลดข้อด้อยของการรักษาโดยการฉีดในสมัยก่อนลง กล่าวคือ สมัยก่อน การฉีดยารักษาเส้นเลือดขนาดใหญ่ จะฉีดเข้าสู่เส้นเลือดขอด เฉพาะตำแหน่งที่มองเห็นเส้นเลือดชัดเจนเท่านั้น อีกทั้งมักฉีดในท่าที่ให้ผู้ป่วยยืน เนื่องจากจะมองเห็นเส้นเลือดขอดได้ชัดเจน (ซึ่งมักจะเป็นเฉพาะเส้นเลือดขอดใต้เข่าลงไป) การฉีดยาดังกล่าว ยังรักษาไม่ถึงต้นตอของการเกิดเส้นเลือดขอด และความเข้มข้นของยาไม่มากหรือมีเวลาทำปฏิกิริยากับผนังเส้นเลือดได้น้อย

    การรักษาโดยการฉีดยาในสมัยก่อน จึงทำให้เกิดการหายของเส้นเลือดขอดในระยะเวลาอันสั้นเพียง 3-6 เดือน แล้วก็จะเกิดเส้นเลือดขอดโผล่กลับขึ้นมาใหม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรปัจจุบันมีเทคนิคและวิธีการที่ช่วยลดข้อเสียดังกล่าว กล่าวคือ
 
    -     ทำการฉีดในท่านอนเพื่อให้ยาที่ฉีดออกฤทธิ์ได้เต็มที่
    -     ตัวยาที่ฉีดอยู่ในรูปของโฟม แทนที่จะเป็นน้ำยาตามปกติทั่วไป มีเวลาสัมผัสเพื่อออกฤทธิ์กับผนังเส้นเลือด
          ขอดได้มากขึ้น  ทำให้ยาความเข้มข้นเท่าเดิม (ปัจจุบันในประเทศไทยใช้ตัวยา 3% Polidocanol เป็นหลัก) 
          แต่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เกือบเท่าตัว
    -     ใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อระบุตำแหน่งเส้นเลือดขอดที่จะฉีด ทำให้สามารถฉีดเพื่อปิดเส้นเลือดขอดได้เกือบ
          ตลอดเส้นจนเกือบถึงจุดเชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำลึกบริเวณขาหนีบ
 
ข้อดีของการรักษาโดยวิธีการฉีดยา
 
   -       ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
   -       ไม่มีแผลเลย (แต่จะมีรอยคล้ำตามแนวเส้นเลือดขอดที่ฉีดรักษาซึ่งจะเป็นช่วงระหว่างรักษาแล้วจางหายไป
 
ข้อเสียของการรักษาโดยการฉีดยา
 
   -       มีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดใหม่ในเส้นเลือดขอดเดิมที่ฉีด
   -       มักต้องการรักษามากกว่า 1 ครั้ง (ปกติ 2-4 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : info@yanhee.co.th   หรือ  

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ ดูรายละเอียด
พญ.ประวีณา พงศ์พัฒนาวุฒิ ดูรายละเอียด
พญ.สุขกัญญา ชำนิสิทธิ์ ดูรายละเอียด
นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย ดูรายละเอียด

 

 

 


title address
        1723