เสริมคาง

เสริมคาง...เพื่อความงามที่ลงตัวของใบหน้า

   คาง เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของความงามบนใบหน้า คางที่ดูเล็ก คางที่ใหญ่ คางที่ยื่น ล้วนทำให้เส้นโค้งไม่ได้รูปที่เหมาะ ทำให้ใบหน้าไม่
สวยงาม การเสริมคางเป็นการเสริมแต่งใบหน้าให้สมส่วน กลมกลืน ช่วยปรับเส้นโค้งให้เหมาะสมลงตัว เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับใบหน้า

ความผิดปกติที่ควรได้รับการรักษาร่วมกับการเสริมคาง  มีดังนี้ 

 • การสบของฟัน
 • กระดูกกรามและส่วนอื่นมีความผิดปกติ
 • ความเล็ก-ใหญ่ ของกราม

ปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขหรือทำการรักษาร่วมกับการเสริมคาง หากไม่ทำการรักษาอาจมีผลกระทบหลังการเสริมคางไปแล้วก็ได้

ขั้นตอนการเสริมคาง   
       
   วัสดุที่นิยมใช้เสริมคางกันมากก็คือ ซิลิโคนแท่ง เป็นวิธีมาตรฐานอย่างหนึ่งของการศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งการเสริมคางมีขั้นตอนดังนี้

 • แพทย์จะวัดขนาดของซิลิโคนให้เหมาะสมกับใบหน้า
 • แพทย์จะให้ยานอนหลับก่อนการผ่าตัดเสริมคาง 
 • การเสริมคางทำได้ 2 ทาง 
  • ทางที่ 1 คือ ทำภายนอกปาก ซึ่งมักจะเป็นบริเวณใต้คาง และ
  • ทางที่ 2 คือ ทำด้านในของปาก ตรงบริเวณของเหงือกกับริมฝีปากล่าง
   ซึ่งวิธีที่ 2 จะเป็นที่นิยมมากกว่าวิธีที่ 1 เพราะจะไม่เห็นรอยแผลในการผ่าตัด
 • ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชม.

ขั้นตอนปฏิบัติหลังการผ่าตัดเสริมคาง

 1. หลีกเลี่ยงการกระทบ กระแทกบริเวณคาง ในช่วง 3 - 4 สัปดาห์แรก หลังการผ่าตัด
 2. ดูแลแผลในปาก และงดทานอาหารที่มีลักษณะแข็งหรือที่ต้องใช้แรงบดเคี้ยว

      หลังจากนั้นประมาณ 1 - 2 เดือน อาการบวมมักจะยุบลงและได้รูปร่างของคางใหม่ โดยแท่งซิลิโคนจะเกาะติดแน่นกับขอบกระดูกและไม่ขยับเขยื้อน นอกจากจะโดนกระแทกอย่างแรง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : info@yanhee.co.th   หรือ  

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ปราโมทย์ มนูรังสี ดูรายละเอียด
นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี ดูรายละเอียด
นพ.วิทวัส อังคทะวานิช ดูรายละเอียด
นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ ดูรายละเอียด
นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง ดูรายละเอียด
นพ.สานิจ พงคพนาไกร ดูรายละเอียด
นพ.สุกิจ วรธำรง ดูรายละเอียด
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ ดูรายละเอียด
นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล ดูรายละเอียด
นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ดูรายละเอียด
นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์ ดูรายละเอียด
นพ.ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์ ดูรายละเอียด
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา ดูรายละเอียด

 

 

 


title address
        1723