นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

 
ความรู้สักหลังทำศัลยกรรม
 
    แก้ไขตาสองชั้น
    เสริมจมูก
    แก้ไขจมูก
    เสริมจมูก
    เสริมจมูก
    เสริมจมูก
    เสริมจมูก+ตัดไขมันหน้าท้อง
    เสริมจมูก
    ทำตา
    เสริมจมูก
    เสริมจมูก
    เสริมหน้าอก
    เสริมจมูก
    แก้ไขแผลเป็น
    เสริมจมูก
 

 

 

 

 

 


title address
        1723