ตกแต่งช่องฟันห่าง

ตกแต่งช่องฟันห่าง ... เพื่อลดช่องว่างระหว่างฟัน

    ฟันห่าง เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทำให้รอยยิ้มของคุณแปลกไป อาจด้วยความมั่นใจไม่เต็มร้อย กลัวคนเห็นช่องฟันที่ห่าง บางครั้งเวลาทานอาหารก็ยังสร้างปัญหาเศษอาหารเข้าไปแอบหลบตามช่องฟันที่ห่างอีก

สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องฟันห่าง อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

  1. ขนาดของซี่ฟันเล็กเกินไป ไม่เหมาะสมกับขนาดของขากรรไกร ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจากกรรมพันธุ์
  2. ความผิดปติของกระดูกหรือเหงือกที่ยึดติดฟัน
  3. ฟันหายไปบางซี่ทำให้เกิดช่องว่าง จากการที่ฟันล้มหรือการเคลื่อนที่ของฟัน
  4. มีฟันเกิน แทรกอยู่บริเวณฟันที่ห่าง

     การรักษาปัญหาช่องฟันห่าง  ปัญหาช่องฟันห่างสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น วิธีจัดฟัน วิธีถอนฟัน หรือใส่ฟัน นอกจากนี้การแก้ไขโดยใช้วัสดุปิดช่องฟันห่างของฟัน ก็เป็นอีกวิธีการแก้ไขวิธีหนึ่ง ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาในการรักษาไม่นาน

     การแก้ไขช่องฟันห่าง  จะใช้วิธีการรักษาแบบใดนั้น ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงสาเหตุของฟันห่างว่าเกิดจากอะไร หากทันตแพทย์ตรวจดูแล้วพบว่าฟันห่าง ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่สลับซับซ้อน ทันตแพทย์จะพิจารณาใช้วิธีตกแต่งช่องฟันห่าง ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ คอมโพสิต เรซิน (Composite Resin)  เป็นวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน ใช้ยึดติดกับผิวเคลือบฟันโดยตรง  ทั้งนี้ช่องว่างที่ปิดนั้น ต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกิดไป การปิดช่องว่างจะทำบนผิวเคลือบฟัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการสูญเสียเนื้อฟันและไม่รุ้สึกเจ็บแต่อย่างใด

     การแก้ไขช่องฟันห่าง  นอกจากจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้วยังช่วยนำความมั่นใจและรอยยิ้มที่สดใสคืนมาให้กับคุณได้

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย ดูรายละเอียด
ทญ.รัชนี ประดิษฐ์ธำรงค์ ดูรายละเอียด
ทพ.ดุษฎี ทองฤทธิ์ ดูรายละเอียด
ทพ.อาทิตย์ มโนภินิเวศ ดูรายละเอียด
ทญ.เศวดีภ์ เติมสุขนิรันดร ดูรายละเอียด
ทญ.วิกันดา โพธิศิริ ดูรายละเอียด
ทญ.ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์ ดูรายละเอียด

 

 

 


title address
        1723